Jan Durkspolder Familie Toertochtwerd verreden op zaterdag 26 januari 2013


Afstand: 7,5 en 15 km
Laatst verreden: 2012
Recreatief: Ja
Wedstrijd: Nee
Organisatie: IJsclub Lytsbigjin


Website: IJsclub Lytsbigjin

Startplaatsen:
Bij de driesprong Manjepetswei richting camping it Wiid in Earnewald.
Inschrijven bij De Meerpaal op camping it Wiid bij de start.

Volg instructies verkeersregelaars

Inschrijven: 9.30 - 14.00 uur
Starttijd: 10.00 -14:00 uur
Rijtijden: 10.00 - 16.00 uur
Reserveren niet mogelijk
Prijs 2012: kinderen t/m 12 jaar € 4.00 volwassenen € 6.00
Prijs 2013: kinderen t/m 12 jaar € 5.00 volwassenen € 7.50

Deelname aan de tocht is voor eigen risico.

Routeaanduiding:
Gelegen in het Nationaal Park De Alde Feanen . (De Oude Venen). Laagveenmoeras, een combinatie van open water (ijs) , riet, ruigte, struweel en grasland. De Jan Durkspolder staat vooral bekend om de vele soorten vogels die hier te spotten zijn vanuit de vogelhutten.